remove_circle

Dina sökord

info
Det första ordet du lägger till kommer att ses som ditt primära sökord.

Din URL

Titel & Metabeskrivning

info
Såväl titeln som metabeskrivningen är viktiga SEO-element. Klicka på pluset för att redigera dessa.

Att-göra-lista

info
Organisera ditt arbete genom att lägga till anteckningar över vad som behövs göras.
info
När du är klar med något på listan kan du stryka över anteckningen genom att klicka på texten eller helt ta bort notisen genom att klicka på krysset.

pollAnalys av innehåll

Börja skriva för att analysera innehållet.

vpn_keySökord

Sökords-densitet:
info
En bra sökords-densitet ligger någonstans mellan 1-2.5%.
Fyll i ditt- eller dina sökord och brödtext för att börja analysera.

Analys av fler sökord

Textens vanligaste ord:
info
Varken läsare eller Google uppskattar för många upprepningar. Försök att använda synonymer om ett ord förekommer för ofta.
    Ange text att analysera.

descriptionBrödtext

Textens längd:
info
Det finns en korrelation mellan en texts längd och dess ranking på Google.
Det finns ingen text att analysera.
Läsbarhetsindex:
info
Läsbarhetsindex (LIX) är ett mått på hur avancerad en text är. LIX-talet beräknas efter ett system där antalet långa ord och antalet meningar i texten viktas mot antalet ord i hela texten.

« Lättläst

Svårläst »

Analys av texten enligt läsbarhetsindexet (LIX).
Paragrafer:
info
En text som innehåller för få paragrafer kan uppfattas som svårläst och kompakt.
Det finns ingen text att analysera.
Listor:
info
Listor uppskattas av Google och kan leda till att din text visas som en "featured snippet" i sökresultatet.
Det finns ingen text att analysera.

view_headlineRubriker

Huvudrubrik (H1):
info
Din huvudrubrik är ett viktigt SEO-element och bör vara kort och koncis samt innehålla ditt primära sökord.
Det finns ingen huvudrubrik (H1) att analysera.
H2:
Det finns ingen H2-rubrik att analysera.
H3:
Det finns ingen H3-rubrik att analysera.

imageBilder

Bilder:
info
Bilder bidrar positivt till läsarens upplevelse av din text.
Det finns inga bilder att analysera.
Alt-tag:
info
Även om sökmotorerna blivit bättre på att analysera bilddata kan de inte alltid uppfatta vad en bild föreställer, därför bör du hjälpa dom genom att ange en beskrivning av bilden i din alt-tag.
Det finns inga bilder att analysera.

insert_linkLänkar

Interna länkar:
info
Interna länkar hjälper sökmotorerna att förstå din sajts hierarki och hur olika sidor förhåller sig till varandra.
Det finns ingen text att analysera.
Externa länkar:
info
Att länka till trovärdiga källor som backar upp ditt innehåll är positivt ur ett SEO-perspektiv.
Det finns ingen text att analysera.

miscellaneous_servicesÖvrigt

Sidtitel:
info
Titeln är ett av de absolut viktigaste SEO-elementen och den rubrik som syns i sökresultatet. Titeln bör innehålla ditt primära sökord.
Du har inte skrivit någon titel.
Metabeskrivning:
info
Metabeskrivningen är ingen rankingfaktor i sig men påverkar din CTR i sökresultatet. Bör innehålla ditt primära sökord och USP:ar.
Du har inte skrivit någon metabeskrivning.
SSL-certifikat:
info
Att din sajt har ett SSL-certifikat är viktigt ur ett SEO-perspektiv.
Ange URL att analysera.
Så här ser din sida ut på Google:
dinurl.se
Här visas ett exempel på hur din titel ser ut i sökresultatet
Här visas ett exempel på hur din metabeskrivningen ser ut i sökresultatet. Visste du att metabeskrivningen är det element som har störst påverkan på din CTR?